ВиК услуги от фар.com

Всичко за ВиК услугите.

Къпане и бани

Има множество методи и начини, с които може да пестим средства от водата в дома. Един от тях е по време на къпане и в бани. Това може да стане, чрез използване на батерии смесители, които са оборудвани с керамични уплътнители. Последните разполагат с дълъг срок за експлоатация и надеждно уплътняване, без течове.

По време на къпане, най-лесен начин за пестене на вода е използването на душ, вместо на вана. За втората е нужно двойно по-голям обем вода или казано в цифри това се равнява на един 80 до 100 литра вода, които се разходват, за запълването й. За разлика от обикновения душ, при който е нужна консумация на 50 до 60 литра еднократно използване.

Добър избор е и малоструиният душ. С инсталиране на нова технология в банята, не само смяната на ВиК тръби и инсталация може да доведе до по-качествено използване на водата и пестене на средства в дома.

Тези начини са лесни и ефектни, а изплащането им се извършва до няколко месеца. За да се установи дали душът в банята е за смяна може да се направи следният опит: За целта се взема празен съд със съвместимост от 4 литра, пуска се водата на душа и се изчаква съда да се напълни. В случаи, че това стане до няколко секунди (20 сек.), то значи душът е достатъчно ефективен и използва по 12 литра за една минута.

По принцип новите душове за бани се проектират, с цел пестене на вода или използват по малка струя от 10 л, за една минута време. За контролиране на температурата на водата, модерните душове са идеалният и разумен вариант.

Тук трябва да се споменат и двете основни групи душове. Едните са подвижни и се закрепят за водопровода, с помощта на гъвкава връзка, която от своя страна се прихваща към стената. За инсталация на всякакви модели душове може да се обърнете към специалисти.

Другият модел душове са стандартните, инсталирането им също може да бъде извършено от специалисти.

Сравнени двата типа душове за баня изразходват различни количества вода. Така например, този с меката връзка употребява по-малко вода или казано с други думи пести по-големи количества. Това се дължи на факта, че водата изминава по-кратък път до тялото, а това пести количества ценна вода.

Съществуват още деликатни моменти, в инсталирането и избора на душ за баня, за които може да се консултираме със специалисти и да пестим средства в домакинството, по време на пестенето на вода.

Вход

Други портали